Välkommen till nättidskriften Västerbotten förr & nu

Nättidskriften Västerbotten förr & nu startade 2020 av en grupp västerbottningar som vill lyfta och synliggöra vår del av landet. Här publiceras kultur- och kulturhistoriska artiklar med förankring i Västerbotten av många skribenter och med brett innehåll.

Artiklarna har dels ett årligt tema men också en allmän del där allehanda artiklar ryms. Under tidskiftens första år, 2020, var huvudtemat kvinnohistoria och under 2021 är migration i alla dess former och tider i fokus. Under året kommer ni att få tillgång till lätt utskriftsbara versioner av nättidskriftens artiklar i pdf-form. Arbetet med detta pågår. Vi läser också in artiklarna så att de ska gå att lyssna till.

Vi i redaktionsgruppen är mycket stolta och glada för att vi har fått ett produktionsbidrag från Kulturrådet för 2021. Det gör att vi kommer att kunna förbättra Västerbotten förr & nu ytterligare under året och ger gott hopp för den framtida utgivningen.

Västerbotten förr & nu är en ideell satsning där vi som arbetar med tidskriften inte får någon ersättning. Det produktionsstöd som vi fått från Kulturrådet täcker inte alla de kostnader som vi har i samband med produktionen av vår nättidskrift och därför tar vi tacksamt emot bidrag, stora som små. Enklast gör ni det genom att sätta in en summa på tidskriftens bankkonto 9025 50 012 76 (Länsförsäkringar) eller swisha till 1234292140.

Friluftsmuseet Gammlia i Stadsliden

Författare: Anders Björkman

Älven

Författare: Bengt Björkman