Månad: maj 2020

Fredrika Bremerförbundet i Umeå 1922-1949

Kerstin Thörn

När Fredrika Bremerförbundet, FBF, grundades 1884 i Stockholm satt inte bara initiativtagaren Sophie Adlersparre i styrelsen utan också några prominenta män. När en lokalförening av Fredrika Bremerförbundet konstituerades i Umeå vid ett möte på Flickskolan den 25 mars 1922 hade förbundet utvecklats till ett renodlat kvinnoförbund.Folkskoleseminarielektor Siri Öhngren kom att fungera som ordförande och som Läs artikel

I Umeå mötte mig en ny värld

Kerstin Berggren

Hösten 1969 kom jag in på Journalisthögskolan i Stockholm. Det var något som jag hade drömt om i flera år, men inte trott skulle vara möjligt. Glädjen var därför mycket stor när jag kom in redan vid första försöket. Jag hade då hunnit avverka ett års studier i franska vid Stockholms universitet och var i Läs artikel