Alfrida Öberg – ett personporträtt

Om du klickar här kan du lyssna på artikeln.

Magda Alfrida Svensson föddes den 14 augusti 1881 på Kyrkobordet, Skellefteå som yngst av fyra syskon. Hennes föräldrar var resehandlaren och konstförvanten Alfred Paul Teodor Svensson född i Söderköpings församling och hans hustru Lovisa Johansdotter Sundqvist, född i Sandviken (Holmsvattnet), Skellefteå. Fadern dog 1890 när Alfrida var nio år gammal.

Alfrida gifte sig år 1911 med typografen och boktryckaren Karl August Öberg född den 3 augusti 1883 i Alnö, Västernorrlands län. Makarna hade inga egna barn men tog hand om två fosterbarn, en pojke och en flicka. Flickan dog ogift 22 år gammal 1929. ”Kalle” arbetade till en början på Skellefteå Nya Tidnings tryckeri och sedan i 25 år som egen företagare. Företaget fick namnet Öbergs tryckeri. Tryckeriet fanns år 1948 på Trädgårdsgatan 19 i Skellefteå. Karl avled den 21 maj 1951 och efter hans död övertogs tryckeriet av fostersonen Torsten Öberg som tidigare hade hjälpt sin fosterfar med verksamheten. ”Kalle” var alltid glad och snäll, en mer godhjärtad person än honom var svår att hitta.

Fru Magda Alfrida Öberg hade en betydande roll i Skellefteå. Hon tillhörde kvinnorösträttsrörelsen, kämpade för jämställdhet och strävade för att förändra samhället åt rätt håll. Hon var mångårig medlem i Svenska röda korset och Fredrika Bremer förbundet. Hon tillhörde kyrkofullmäktige fram till år 1950, satt även i stadsfullmäktige och var ledamot i flera olika styrelser samt nämnder. I fattigvårdsstyrelsen­­­­, där Alfrida var verksam som längst, utsågs hon till suppleant åren 1920-1922. 1923 valdes hon till ordinarie ledamot. Suppleant i arbetslöshetskommittén var hon också från 1921 fram till åtminstone 1923. Alfrida engagerade sig mycket i husmodersföreningen i Skellefteå, först som kassör under åren 1928-1935, därefter som vice ordförande 1936-1937. I tio år (1938-1948) var hon föreningens ordförande. Hon var därtill hedersledamot i samma förening. Alfrida var sekreterare i Vita bandet och aktiv i många andra ideella föreningar. Hon var energisk som få och andades kamratskap av sällsynta mått. I sin ungdom arbetade hon som telefonist hos Televerket. Hon var en gästvänlig husmor som inte bara tog hand om den egna familjen utan även inackorderade skolbarn.

Alfrida hade ett ungt sinne, en ungdomlig röst och ett karaktäristiskt glatt skratt. Hon var en duktig berättare och hade en livlig fantasi vilket ju inte försämrade hennes berättelser. Hon umgicks med flera framstående personer som missionärer, ambassadörer, nobelpristagare, kungligheter etc. Vad som var sant och vad som var falskt av det hon berättade vet nog ingen. Alfrida var en färgstark och respektingivande person. En stor sorg för henne var när fostersonen och boktryckaren Torsten Öberg avled 1965. Alfrida gick bort den 9 december 1969, 88 år gammal. Hon var då en av de äldsta Skellefteborna och även en av de mest kända.

Foto av Alfrida Öberg i privat ägo.

Källor: Stadsfullmäktigeprotokoll, protokoll och medlemsmatriklar från ovannämnda föreningar, muntliga uppgifter, Alfridas dödsruna och annonsen i samband med hennes 50-årsdag.

 

Glöm inte att uppge författarnamn och källa när du hänvisar till denna artikel.