Månad: juli 2020

Pehr Stenbergs avhandling om fågelfångst (1841)

Pehr Stenberg (1758–1824) föddes i Stöcke i Umeå socken, gick i trivialskola i Umeå och studerade därefter vid Kongl. Academien i Åbo i ett par etapper. Han prästvigdes där och disputerade på en avhandling om havtorn 1789 vilket var samma år som han promoverades till magister. Efter återkomsten till Umeå innehade han komministertjänster i stads- …

Pehr Stenbergs avhandling om fågelfångst (1841) Läs mer »

95 årgångar av Västerbotten – om en värdefull folkbildande kunskapsbank

New York Times skriver i februari 2020 uppskattande om fenomenet folkbildning som varit så betydelsefullt i de nordiska länderna. Att det hos oss finns höga nivåer av produktivitet, jämlikhet, social tillit och välmående beror bland annat på ett kontinuerligt folkbildningsarbete som gett effekter på samhällsklimatet, konstaterar tidningen. För 100 år sedan var bildningsbegreppet centralt för …

95 årgångar av Västerbotten – om en värdefull folkbildande kunskapsbank Läs mer »

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Skellefteå och Ursviken

Om du klickar här kan du lyssna på artikeln. Under slutet av 1800-talet bildades rösträttsföreningar som jobbade för allmän rösträtt för män. Allmänna rösträttsföreningar bildades även i Västerbotten. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildades 1903. Den utlösande faktorn var att regeringen i en proposition föreslog att gifta män skulle ha två röster, en för …

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Skellefteå och Ursviken Läs mer »