Elsa Laula Renberg – det første politiske samemøtets jordmor

Dennne artikkelen er basert på boka «Elsa Laula Renberg  Historien om samenes store Minerva», som ble gitt ut på norsk og svensk i 2015 [1]. Elsas liv sammenfalt med mange store omveltninger, både nasjonalt og internasjonalt. Elsa sto midt i det nye Europa som vokste fram, med tanker om nasjonsbygging og selvstendighet. Elsa var en …

Elsa Laula Renberg – det første politiske samemøtets jordmor Läs mer »