En kväll med Fredrik Elgh & Fredrik Westman och nättidskriften Västerbotten förr & nu på Sjungaregården Kulturcentrum i Granö

Tidpunkt: fredag 15 juli klockan 19 till 21
Den ideella föreningen Västerbotten förr & nu har en huvudmålsättning med sin
verksamhet och det är att sprida västerbottnisk kulturhistoria till så många som möjligt.
Som ett led i det samarbetar vi med Sjungaregården Kulturcentrum i Granö. Vi gör
utställningar, håller föredrag och publicerar i stort sett en artikel i veckan på nättidskriftens
hemsida nattidskriftenvasterbotten.se
På fredag kommer Fredrik Elgh att prata om Kjell Rosén och Vera Frisén, två
västerbottenkonstnärer som är aktuella med var sin utställning vid Sjungaregården (21 juni
till 21 augusti):

Kjell Rosén & Vera Frisén – två konstnärsvänner, deras liv och konst
Fredrik Westman ska berätta om tjärhanteringen i Västerbotten genom seklerna, ett ämne
som han behärskar till fulländning och som man också kan läsa om i hans bok
”Tjärbränning” från 1982 som getts ut i många upplagor och som ger en instruktiv
handledning i konsten att bränna tjära.

Tjärhantering i Västerbotten under 1800- och 1900-talen.
Länkar till artiklar om Kjell Rosén, Vera Frisén och tjärhanteringen i Västerbotten, publicerade i nättidskriften
Västerbotten förr & nu, hittar ni här:

Kjell Rosén – livet och konsten

”Jag målar för att jag måste” – om konstnären Vera Friséns liv och konst

Tjärhantering i Västerbotten


Särtryck av artiklarna om Kjell Rosén (100,-) och Vera Frisén (150,-) samt boken
Tjärbränning (100,-) kommer att finnas till försäljning i samband med föredragen.
Varmt välkomna på fredag!

+ posts

Fredrik är senior professor vid Umeå Universitet samt ledamot av styrelsen för Kungl. Skytteanska Samfundet och Holmöns båtmuseum. 2009 till 2018 ledde Fredrik arbetet med utgivningen av 1700-talsprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Fredrik är redaktionsmedlem och ansvarig utgivare för Västerbotten förr & nu. Han skriver för närvarande en bok om västerbottenkonstnären Kjell Rosén.