Film: Fredrik Elgh föreläser om Vera Frisén

Via den här länken – Fredrik Elgh föreläser om Vera Frisén – kan ni ta del av den föreläsning som gick av stapeln på Vävenscenen 230411 och som handlar om Vera Frisén och hennes konstnärsskap. Filmen ligger åtminstone uppe till 25/4, fortsättningen är lite oklar i nuläget.
Föredraget startar 6.30 minuter in i filmen.

Ett samarrangemang mellan oss på Västerbotten förr & nu och Kultur för seniorer, Umeå kommun.

 

+ posts

Fredrik är senior professor vid Umeå Universitet samt ledamot av styrelsen för Kungl. Skytteanska Samfundet och Holmöns båtmuseum. 2009 till 2018 ledde Fredrik arbetet med utgivningen av 1700-talsprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Fredrik är redaktionsmedlem och ansvarig utgivare för Västerbotten förr & nu. Han skriver för närvarande en bok om västerbottenkonstnären Kjell Rosén.