Vad man kan hitta i skogen

Under åren 1997 – 2007 bedrevs det rikstäckande projektet ”Skog & Historia” i Västerbottens län. Projektet hade flera syften. Det första var att kartlägga skogens kulturminnen och göra informationen tillgänglig, för att underlätta ett hänsynsfullt skogsbruk. Ett annat viktigt syfte med projektet var att bidra till ett ökat intresse för skogens kulturvärden. Under de tio …

Vad man kan hitta i skogen Läs mer »

Föreläsning – Att timra hus på bondska – Pernilla Lindström

”Att timra hus på bondska” Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström Skellefteå museum Nu är det dags igen! Vi på nättidskriften Västerbotten förr & nu, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, Skellefteå museum, Skogs- och samemuseet i Lycksele, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Västerbottens museum med flera hälsar välkommen till ytterligare en föreläsning som hålls live, denna gång vid Skellefte museum och …

Föreläsning – Att timra hus på bondska – Pernilla Lindström Läs mer »

Sjuksköterskeutbildningen i Umeå

Synen på sjuksköterskeyrket har under dryga seklet genomgått en påtaglig förändring från ett uselt avlönat arbete, betraktat mera som ett kall än ett yrke, till en legitimerad profession. I Umeå etablerades sjuksköterskeutbildningen i samband med att det nya lasarettet på Ålidbacken invigdes 1907. När en föreståndare och husmor för utbildningen anställdes 1915 fick utbildningen en …

Sjuksköterskeutbildningen i Umeå Läs mer »

Föreläsning – Lisa Johansson – torparungen som blev ulltavlans moder – Laila Eliasson

Västerbotten förr & nu arrangerar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, Skellefteå museum, Västerbottens museum, Skogs- och samemuseet med flera en spännande föreläsningsserie som knyter an till västerbottnisk kulturhistoria och våra artiklar. I höst blir det tre intressanta tillfällen; 28/9, 12/10 och 26/10. Först ut är Laila Eliasson i Vilhelmina nu på onsdag som berättar om: Lisa …

Föreläsning – Lisa Johansson – torparungen som blev ulltavlans moder – Laila Eliasson Läs mer »

Historier om vittra

Förr i tiden var det självklart för många att det fanns olika slags övernaturliga väsen. Man delade in dem i kategorier som exempelvis gengångare, utbölingar, skogsrån, bortbytingar, kvarngubbar och forskarlar. Några av de vanligast förekommande var emellertid vittra, de väsen som söderut brukade kallas vättar.   Vittra hade många liknande levnadssätt och sedvänjor som människorna. …

Historier om vittra Läs mer »

Om klinkteknik och båtbyggaren Holger Vincent

I december 2021 utnämnde UNESCO de nordiska klinkbyggda båttraditionen till att bli en del av mänsklighetens immateriella kulturarv. Denna artikel visar steg för steg hur den mer än tusenåriga traditionen hålls levande. Här möter vi den västerbottniske båtbyggaren Holger Vincent (1912–1993) och får i bild och text följa med då en klinkbyggd skötbåt växer fram …

Om klinkteknik och båtbyggaren Holger Vincent Läs mer »