95 årgångar av Västerbotten – om en värdefull folkbildande kunskapsbank

New York Times skriver i februari 2020 uppskattande om fenomenet folkbildning som varit så betydelsefullt i de nordiska länderna. Att det hos oss finns höga nivåer av produktivitet, jämlikhet, social tillit och välmående beror bland annat på ett kontinuerligt folkbildningsarbete som gett effekter på samhällsklimatet, konstaterar tidningen. För 100 år sedan var bildningsbegreppet centralt för …

95 årgångar av Västerbotten – om en värdefull folkbildande kunskapsbank Läs mer »