Daniel Pettersson

Daniel bor i Umeå och har försörjt sig som frilansande musiker och pedagog på Nyckelharpa sedan slutet på 90-talet. Han är utbildad på Eric Sahlströminstitutet och Malungs folkhögskola. Under hela sitt yrkesverksamma liv som folkmusiker har Daniel jobbat med att levandegöra arkivmaterial och sprida den traditionella musiken och kulturen både internationellt och lokalt. Sedan 2017 använder han Facebookartistsidan ”Daniel Pettersson-Spelman” för att sprida kunskap om den traditionella musiken och Nyckelharpan.
Daniel har även en magisterexamen i religionsvetenskap och jobbar med olika projekt i rollen som religionsvetare.

Om traditionsmusik och skapande

Folkmusik, en musikalisk genre som idag innefattar allt ifrån världsmusik och olika typer av folkfusion till traditionell spelmansmusik. Det är enkelt att tänka sig genreöverskridande musikaliska möten som exempel på nyskapande och kreativa skapandeprocesser men det finns också en sorts nyskapande som ryms inom ramen för det vi kallar ”traditionell folkmusik”. Fantasier om gångna tiders …

Om traditionsmusik och skapande Läs mer »