Hans K:son Blomquist

Hans är docent vid Umeå universitet, har arbetat och forskat inom barnneurologi vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå och som barnhälsovårdsöverläkare i Västerbotten. Han tog en fil. kand. i beteendevetenskaper vid Lunds universitet 1960. Under senare år har hans fokus framför allt legat på medicinhistoria. 2014 utgav Hans, tillsammans med Ragnar Jonsell och Lars Oreland, Om barns sjukdomar i början av 1800-talet. Professor Pehr Afzelius föreläsningar Morbi infantum med kommentarer. Han har fortsatt att publicera medicinhistoriska artiklar i Läkartidningen, Oknytt och här i Västerbotten förr & nu.

Barn med tuberkulos vårdade på Västerbottens läns Centralsanatorium i Hällnäs 1926–1952

Drygt 1 400 barn under 15 år med tuberkulos vårdades på Hällnäs sanatorium åren 1926 till 1952. Behandlingen bestod framför allt av vila, diet och ibland ”gasning”. Efter vårdtider på månader till år kunde de flesta barnen skrivas ut förbättrade för fortsatt kontroll via dispensärer men nästan 100 barn avled. I slutet av 1940-talet förändrades …

Barn med tuberkulos vårdade på Västerbottens läns Centralsanatorium i Hällnäs 1926–1952 Läs mer »

Den förste barnläkaren vid Umeå lasarett doktor Sven Hermansson och arbetet vid den nyöppnade barnavdelningen 1938–1944

Fattiga mödrar i Frankrike fick i slutet av 1800-talet hjälp med uppfödningen av sina nyfödda av den ideella organisationen Goutte de Lait. I Sverige fick motsvarande verksamhet namnet Mjölkdroppen. Den utvecklades efterhand till allmän barnhälsovård, fick statsbidrag och namnet barnavårdscentral. År 1938 började Sven Hermansson som barnläkare på den nyöppnade barnavdelningen vid Centrallasarettet i Umeå. …

Den förste barnläkaren vid Umeå lasarett doktor Sven Hermansson och arbetet vid den nyöppnade barnavdelningen 1938–1944 Läs mer »

Skyddshemmet på Stenfors gård i Ånäset

Vanartiga pojkar från otillfredsställande och otrygga hem blev under åren 1920 till 1939 omhändertagna av barnavårdsnämnderna i Västerbotten och Jämtland och placerade på Stenfors skyddshem i genomsnitt tre år under ganska sträng övervakning, där de erhöll både teoretisk och praktisk undervisning. Många pojkar kunde därefter återgå till det biologiska hemmet. Andra placerades i fosterhem, en …

Skyddshemmet på Stenfors gård i Ånäset Läs mer »

Om hälsokällor

Sedan urminnes tider har vissa källor och vattendrag betraktats som heliga och genom att dricka vattnet och/eller bada i det kunde man hindra eller till och med bota och kanske förebygga sjukdomar och ofruktsamhet. Både greker och romare utvecklade en kultur med hälsobrunnar. Sådana anlades också runt om i Europa. I Sverige blev den tidigare …

Om hälsokällor Läs mer »