Min morfar var fotograf – en betraktelse över samiskt osynliggörande

Robert Larsson (Lundgren) föddes 1880 som äldsta barn till Maria Brita Larsdotter och Lars Jonsson. Under Roberts uppväxt levde hans samiska familj ett nomadiserande liv men precis som många andra samer övergav man den nomadiserande renskötseln under sent 1890-tal och blev bofasta. Roberts familj slog sig ner mitt mellan Sorsele och Ammarnäs, vid Storvindelns södra …

Min morfar var fotograf – en betraktelse över samiskt osynliggörande Läs mer »