Finska röster tog plats i den västerbottniska etern

När jag kom till Sverige och så småningom började arbeta som finsk reporter växte visionerna och utrymmet för de finska rösterna i etern stort. Som bäst sände vi, finska redaktionerna i P4, cirka 100 timmar lokala och regionala program i veckan och när jag slutade vid Sveriges Radio efter 30 år hade det finska utbudet …

Finska röster tog plats i den västerbottniska etern Läs mer »