Skolhuset i Östanbäck

I byar runt om i Sverige fanns det under det tidiga 1900-talet byalag, som var det bestämmande organet i byn. Ett sådant byalag fanns i den lilla västerbottniska byn Östanbäck, som har Skellefteå i söder, Byske i norr, havet i öst och idag, E4:an i väst. Just detta byalag arbetade under en 40-årsperiod på olika …

Skolhuset i Östanbäck Läs mer »