Martin Eriksson

Från nöjeskryssning till gränsöverskridande transportlänk – Kvarkenförbindelsen och det nordiska samarbetet 1965–1990

Martin Eriksson

Efter det att Nordiska rådet hade bildats 1952 var en målsättning att öka mobiliteten för medborgarna i medlemsländerna. Denna målsättning var inte begränsad till den passunion och den gemensamma arbetsmarknad för nordiska medborgare som infördes 1954. Det fanns också en ambition att förbättra kommunikationerna mellan de nordiska länderna genom att uppmuntra gränsöverskridande infrastrukturprojekt. I det Läs artikel