Olof Östlund

Olof arbetar som arkeolog och kulturmiljöantikvarie på Skellefteå museum sedan 2017. Han har varit yrkesverksam sedan 1996, många av de åren i Norrbotten för Norrbottens museum. Han har skrivit arkeologiska rapporter, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga artiklar och kåserier om lämningar från äldsta stenålder fram till 1900-talet.

Arkeologiåret 2022

Spår från 10 000 år Spår från 10 000 år är en informationsportal om arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i Västerbottens län. Här finns länets samlade kunskap om vår äldre historia och om de spår som människor och verksamheter lämnat efter sig i landskapet. Du får veta vilka lämningar som är vanliga i vår region, hur …

Arkeologiåret 2022 Läs mer »

Den tidigaste invandringen efter inlandsisen

De första människorna som kom till nordligaste Sverige och till Västerbotten, anlände till ett kustlandskap som just frilagts från den bortsmältande inlandsisen. Det var ett landskap som var i snabb förändring. När den stora glaciären smälte undan började landet stiga upp ur havet, befriat från två till tre kilometer tjock is. Landhöjningen var mycket stor …

Den tidigaste invandringen efter inlandsisen Läs mer »

Gärde fäbodar

Om du klickar här kan du lyssna på artikeln. Fäbodlämningar – skriftliga källor finns Det är inte ofta som arkeologer har haft anledning att undersöka fäbodar. Kanske för att den typen av lämningar tidigare inte hamnat i vägen för det moderna samhällets behov av mark då de ofta ligger i utkanten av byarna. Hösten 2019 …

Gärde fäbodar Läs mer »