Om skogen där vi bor

En ubikvitet är någonting som är allestädes närvarande. Begreppet med rötter inom teologin har i överförd betydelse fått karaktärisera naturresurser som finns överallt i den ekonomisk-geografiska teoribildningen. Idag är benämningen en smula obsolet som konkret term i teorin men brukbar som en metafor för saker som vi tar för givet, som bara är eller som …

Om skogen där vi bor Läs mer »