Rolf Hugoson

Rolf arbetar som universitetslektor vid den statsvetenskapliga institutionen och är knuten till CERUM, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet. Han är författare till Umeå stads historia, 1950–2010, som utkom 2016, samt medlem i redaktionsgruppen för Västerbotten förr & nu.

Barnens dag i Umeå

De flesta av oss som var barn på 1900-talet minns nog en eller annan Barnens dag-fest. Men vad för slags arrangemang var egentligen detta? Och varför upphörde firandet av Barnens dag? Rolf Hugoson besökte Folkrörelsearkivet i Umeå och fick en del svar i Umeå Barnens dag-förenings arkiv. Umeås första Barnens dag-fest anordnades på Ön den …

Barnens dag i Umeå Läs mer »

Umeås krogliv under 400 år

Krogliv är nöjesliv på restauranger med tillstånd att utskänka alkoholhaltiga drycker, något som alltid varit förenat med politiskt beslutade regler. Staten har oftast uppmuntrat kroglivet, men som exemplet Umeå visar har ibland kraftfulla restriktioner införts. Carl Michael Bellman nämns snart var gång svenskt krogliv under forna sekel förs på tal. Skalden skildrade ju inkännande 1700-talets …

Umeås krogliv under 400 år Läs mer »

Umeås rådhus, stadshus, fem kommunalhus och ett par fullmäktigesalar

Umeås politiska styre har av tradition varit knutet till vissa centrala byggnader, kallade rådhus och stadshus. De hade lite yngre och mindre motsvarigheter i de landskommuner som förr omgav staden, men som nu utgör en del av Umeå kommun. En vandring bland dessa hus ger också en inblick i stadens politiska historia.   Vart går …

Umeås rådhus, stadshus, fem kommunalhus och ett par fullmäktigesalar Läs mer »