Tord Eriksson

Tord är uppvuxen i Örnsköldsvik men bor numera i Stockholm och i Hemling nära Västerbottensgränsen. Han är pensionär som forskat i träkemi på KTH (tekn dr) och därefter arbetat som laboratorieföreståndare m.m. på Södertörns högskola. Tord är släkt- och hembygdsforskare som upptäckt djupa rötter i det inre av Finland. Han är styrelseledamot i föreningen Finnsam (Finnbygder i samverkan).

Om skogsfinnarna i Västerbotten – del 2

I del 1 berördes bakgrunden till migrationen av svedjebrukare med ursprung i Savolax i centrala Finland till det nuvarande mellersta Sveriges granskogsområden i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. De utvecklade en särartad skogsfinsk kultur i de finnbygder som uppkom på den svenska sidan. Den primära inflyttningen från den östra riksdelen gick i norra …

Om skogsfinnarna i Västerbotten – del 2 Läs mer »

Om skogsfinnarna i Västerbotten – del 1

I Dorotea vittnar Brita Persdotter år 1832 för prästen Nensén att hon som barn endast pratade finska. Hon kunde inte någon svenska. Brita föddes i Tegelträsk år 1773. Nära skärningspunkten mellan Lycksele, Åsele och Bjurholms kommuner ligger berget Mustagumbu. På modern riksfinska skulle det stavas Mustakumpu som kan översättas till Svartliden på svenska. På en …

Om skogsfinnarna i Västerbotten – del 1 Läs mer »