Landsväg, byväg och fätå – något om vägarna i norra Västerbotten i äldre tid

Klicka här för att lyssna på artikeln. Följande artikel ger en kortfattad översikt över olika typer av vägar i norra Västerbotten från 1600-talet fram till början av 1900-talet. Utom de vägar som nämns i titeln ovan beskrivs även vintervägar och något om broar. Dessutom behandlas underhåll och plogning samt hur detta var organiserat. Större vägar …

Landsväg, byväg och fätå – något om vägarna i norra Västerbotten i äldre tid Läs mer »