Bli medlem

Bli medlem

Nättidskriften Västerbotten förr & nu har funnits sedan början av 2020. Vi har publicerat mellan 35 och 50 artiklar årligen sedan dess. Artiklarna har dels haft anknytning till våra teman västerbottnisk kvinnohistoria (2020), migration (2021), skogen samt Umeå 400 år (2022) och barn & ungdom (2023), dels handlat om mycket annat intressant. Vi har sett i nätsidans trafikstatistik, i reaktioner på sociala medier och i samtal med er läsare att intresset för det vi gör är stort. För att ni som är intresserade av nättidskriften Västerbotten förr & nu och det vi förmedlar ska kunna komma närmare vår verksamhet och få möjlighet att ta del av information om vår utgivning och annat som är relevant avseende kultur, kulturhistoria och historia med bäring på Västerbotten så öppnar vi nu upp för medlemskap i den ideella förening som har samma namn som nättidskriften. Vi vill också komma närmare er läsare för att få input på det vi gör och förslag på artiklar, föreläsningar, utställningar och andra aktiviteter som ni är intresserade av.

Medlemskap kostar 200 kronor per år och det finns även möjlighet till ständigt medlemskap till en kostnad av 1500,-. Som medlem får du tillgång till de pdf-er som vi publicerar i samband med nätartiklarna under året. Pdf-erna är tvåspaltiga, lättlästa och lätt utskrivbara varianter av nätartiklarna. De kan laddas ner genom att trycka på en knapp invid varje artikelrubrik. Pdf-er för tidigare år finns fritt tillgängliga.

För våra medlemmar kommer vi också att ta fram fyra digitala medlemsblad under året. Där kommer vi att presentera det redaktionella arbetet, extramaterial och information om sådant som vi tror är intressant för våra läsare.

Som medlem stöder du arbetet med framtagning av nättidskriften Västerbotten förr & nu och ger oss värdefull input i vårt arbete med den. Du gör det också möjligt för oss att ytterligare förbättra nättidskriften och utveckla verksamheten. Närmast ligger att ta fram årsböcker och skapa en Västerbotten förr & nu-podd med inlästa artiklar. Varmt välkomna som medlemmar i den ideella föreningen Västerbotten förr & nu!