Migration

image alt

Under alla tider har människor kommit och gått till Västerbotten. En del har sökt sig hit på grund av arbete, som skogsfinnarna på 1500-talet och glasblåsarna på 1700-talet. Andra har slagit sig ned som nybyggare eller blivit tvångsförflyttade hit. Och några har sett sig tvingade att lämna sina hemländer på grund av krig och konflikter och därmed landat i Västerbotten. Men under temat migration finns också artiklar som sträcker sig ända ner till tiden då inlandsisen drog sig tillbaka och blottade vårt landskap.

Renrajd. Foto i Skellefteå museums samlingar.

Den västerbottniska fäbodens byggnadsskick

Pernilla Lindström

Om du klickar här kan du lyssna på artikeln. Bakgrunden till fäbodbruket I Norrland där förutsättningen för spannmålsodling varit mindre god – eller saknats helt – har boskapsskötseln sedan lång tid tillbaka dominerat. Det förhållandevis stora antalet djur har inneburit ett behov av mer bete och vinterfoder än vad markerna närmast gården och byn kunde Läs artikel

Nättingfiske som kulturarv

Kjell Sjöberg

Flodnejonöga är det officiella namnet på en fiskart som traditionellt fiskas i många norrlandsälvar vid uppvandringen från havet under hösten. Nätting kallas den lokalt i stora delar av Norrland och i svensktalande bygder i Österbotten, och på finska heter den nahkiainen. Nejonögat är inte en fisk i vanlig mening, utan tillhör gruppen rundmunnar och saknar Läs artikel

Glasblåsarna vid Ytterstfors bruk

Birgitte Grönlund & Pernilla Lindström

Om du klickar här kan du lyssna på artikeln. Glasblåsare, ett väl vaktat yrke Exakt när man började tillverka glas i Sverige är inte känt men åtminstone sedan senmedeltiden har skickliga hantverkarna i landet förvandlat sand, soda och kalk till glas. De första glasblåsarna i Sverige var troligtvis munkar som lärt sig tillverkningen i Europa. Läs artikel