Författare

Karin Alfredsson – Karin är författare och journalist, barnfödd i Lycksele. Hon har varit programchef på SVT i Umeå och gästprofessor i journalistik vid Umeå universitet. Hennes romaner ”Vajlett och Rut” och ”Roger och Rebecka” utspelar sig i en fiktiv by i Västerbottens inland i början av 1950-talet.

Jörgen AnderssonJörgen arbetar som arkivarie på Skellefteå museum och har under många år arbetat med arkivpedagogik för barn i Forskarrum Nordanå.

Adriana Aurelius – Adriana är master i Intersektionalitet. 2019 var hon projektledare för Repatrieringen i Lycksele.

Kerstin Berggren – Kerstin började som nyhetsjournalist på Sveriges Radio i Umeå 1970. Från senare delen av 80-talet arbetade hon som kulturjournalist och producent fram till 2016. 2006 fick hon Stora radiopriset för Årets reportage och 2010 blev Kerstin hedersdoktor vid Umeå universitet.

Kjell Danell – Kjell är professor emeritus vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Isa Edholm – Isa arbetade som radioproducent vid Sveriges Radio i Umeå 1970-1997. 1985 fick hon tidningen VI:s reportagepris, 1992 Stora radiopriset och 2002 blev Isa hedersdoktor vid Umeå universitet. 

Laila Eliasson – Laila har en fil. kand. från Kulturvetarlinjen i Umeå. Hon har tidigare jobbat som arkeolog och kulturhistoriker men numera som skolbibliotekarie i Vilhelmina. Laila driver ett företag där hon bland annat ägnar sig åt muntligt berättande, folklig sång och guidade turer i kulturmiljöer. Hon har skrivit flera böcker och artiklar inom arkeologi och lokalhistoria och är även redaktör för Lappmarkens släkt- och bygdeforskares medlemstidning Tjocka släkten.

Birgitta Fritzdotter – Birgitta är pensionerad VA-chef och projektledare för vattenfrågor i Umeå. Hon är författare till “Vattenspeglingar”- en bok om Umeå stads vattenhistoria. Birgitta är deltidsboende på Holmön, starkt engagerad i öns kultur sedan drygt 40 år och kyrkvärd där.

Iréne Gustafsson – Iréne är kulturvetare som f.n. arbetar i projektet Demokratiska arkivet och med en pilotstudie om Skogens hus. Fick utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen Skogen 2018 för sitt arbete på Skogsmuseet i Lycksele.

Anita Kärrman – Anita är konstnär och pensionerad läkare i allmänmedicin. Hon är bosatt i Umeå och Pauträsk.

Pernilla Lindström – Pernilla arbetar som byggnadsantikvarie på Skellefteå museum och ansvarar för Västerbottens byggnadsvårdsportal Hålla Hus (www.hallahus.se). Hon har tidigare skrivit flera artiklar i ämnet norrländsk trädgårdshistoria samt byggnadsvård och är även krönikör på tidskriften Gård & Torp. 

Britta M Lundgren – Britta är tidigare medarbetare i Västerbottens museum 1983–2016 (antikvarie, redaktör, utställningschef och projektledare för Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi). För närvarande är hon sekreterare i Sällskapet Sune Jonssons vänner.

Agneta Lundström – Agneta var en av initiativtagarna till Umeå kvinnojour och författade tre böcker tillsammans med Gunilla Nordenfors utifrån jourens erfarenheter. Hon har arbetat som lärare och ”bråkfröken” från 1976-1997 och därefter som lärarutbildare och forskare med huvudintresset konflikthantering i skolan.

Karin Nordberg – Karin har delat sitt yrkesliv mellan journalistiken och vetenskapen. Hon var med i umeåredaktionen av Radio Ellen från starten 1981 till 1989 då hon började sin bana som idéhistoriker vid Umeå universitet. 1998 doktorerade hon på en avhandling om radion: Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925-50. Hon har också skrivit om västerbottnisk radiohistoria i tidskriften Västerbotten nr 1, 1995.

Gunilla Nordenfors – Gunilla har arbetat som städerska, fritidsledare och journalist på Västerbottens folkblad i Umeå. 1979 var hon med och startade Kvinnojouren där hon varit aktiv i 40 år och även anställd under 15 år innan pension.

Kerstin Norlander – Kerstin är fil. dr i ekonomisk historia och pensionerad universitetslektor i genusvetenskap vid Umeå universitet.

Susanne Odell – Susanne är fil. mag i etnologi och arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Hon har tidigare arbetat i projekt med att bland annat transkribera Pehr Stenbergs levernesbeskrivning från 1700-talet och med dokumenteringen av 1990-talets hardcorescen i Umeå.

Siv Rehn – Siv är fil. dr i lärande, barnfödd i Nysätra församling. Hon har tidigare arbetat inom kriminalvården i Luleå och varit anställd som personalkonsulent inom Bodens garnison. Arbetar numera, sedan 20 år tillbaka, med mindre forskningsprojekt i egen regi.

Anton Rosendahl – Anton är en ung släktforskare från Skellefteå med intresse för lokalhistoria. År 2014 tilldelades han det Lokalhistoriska Ungdomsstipendiet från Forskarrum Nordanå. Anton är sekreterare i Skellefteå hembygdsförening och i Västerbottens norra fornminnesförening och bloggare på Rötter, Sveriges släktforskarförbunds hemsida (www.rotter.se). 

Åke Sandström – Åke är fil. dr i ämnet fornnordisk roddterminologi vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Han var och är också starkt engagerad vid uppbyggnaden och driften av Holmöns båtmuseum.

Kerstin Thörn – Kerstin är ursprungligen från Helsingborg, sedan 1981 bosatt i Umeå och pensionerad universitetslektor i idéhistoria vid Umeå universitet.

Anne Wuolab – Anne är född och uppvuxen i en renskötarfamilj i Bálák, Nordland, Norge. Idag är Anne bosatt i Liksjoe (Lycksele) där hon undervisar barn i nordsamiska. Hon är utbildad journalist i Oslo, var NRK Urfolksredaktions första chef, var med och drog igång Bágo skribent- och författarförening på svensk sida samt har skrivit en samisk feelgoodroman, ”Ii sat summal” (2018).