Författare

Catarina Abelli – bor i Bromma och i Ratan, är utbildad i klassisk musik på Adolf Fredriks musikskola och på Eric Sahlströminstitutet i folkmusik och dans, sjunger och spelar flera instrument. Hon har Kandidatexamen från Konstfack och har arbetat sen tidigt åttiotal som teater- och bildpedagog och med muntligt berättande och tidsreseäventyr för barn. Under 1970-talet spelade hon i folkmusikgruppen Gnid och Drag i Umeå och besökte traditionsbärare i länet.

Karin Alfredsson – Karin är författare och journalist, barnfödd i Lycksele. Hon har varit programchef på SVT i Umeå och gästprofessor i journalistik vid Umeå universitet. Hennes romaner ”Vajlett och Rut” och ”Roger och Rebecka” utspelar sig i en fiktiv by i Västerbottens inland i början av 1950-talet.

Jörgen AnderssonJörgen arbetar som arkivarie på Skellefteå museum och har under många år arbetat med arkivpedagogik för barn i Forskarrum Nordanå.

Adriana Aurelius – Adriana är master i Intersektionalitet. 2019 var hon projektledare för Repatrieringen i Lycksele.

Kerstin Berggren – Kerstin började som nyhetsjournalist på Sveriges Radio i Umeå 1970. Från senare delen av 80-talet arbetade hon som kulturjournalist och producent fram till 2016. 2006 fick hon Stora radiopriset för Årets reportage och 2010 blev Kerstin hedersdoktor vid Umeå universitet.

Lena Berglund – Lena är utbildad kulturvetare och arbetar som byggnadsantikvarie vid Västerbottens museum.

Siri Broch JohansenSiri arbetar som författare av både sakprosa och skönlitteratur. Inom skönlitteraturen skriver hon både dramatik för barn och vuxna, och romaner för barn och ungdom. Hon sjunger också och håller på med scenisk gestaltning. I år har hon bland annat lånat sin röst till Muminmamman i YLEs nordsamiska version av barn-TV-serien. Läs mer om henne på siribrochjohansen.no eller på norsk eller nordsamisk Wikipedia.

Kjell Danell – Kjell är professor emeritus vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Isa Edholm – Isa arbetade som radioproducent vid Sveriges Radio i Umeå 1970-1997. 1985 fick hon tidningen VI:s reportagepris, 1992 Stora radiopriset och 2002 blev Isa hedersdoktor vid Umeå universitet. 

Laila Eliasson – Laila har en fil. kand. från Kulturvetarlinjen i Umeå. Hon har tidigare jobbat som arkeolog och kulturhistoriker men numera som skolbibliotekarie i Vilhelmina. Laila driver ett företag där hon bland annat ägnar sig åt muntligt berättande, folklig sång och guidade turer i kulturmiljöer. Hon har skrivit flera böcker och artiklar inom arkeologi och lokalhistoria och är även redaktör för Lappmarkens släkt- och bygdeforskares medlemstidning Tjocka släkten.

Martin Eriksson – Martin är docent i ekonomisk historia och verksam som forskare vid Umeå universitet. Han är även biträdande redaktör för Forum navale (Sjöhistoriska samfundets tidskrift).

Bengt Friedrich – Bengt föddes i Umeå men växte upp i Örnsköldsvik. Han studerade medicin i Tyskland och Umeå. 1988 disputerade han vid institutionen för cell och molekylärbiologi vid Umeå universitet. Sedan 1991 har han varit verksam som läkare vid Norrlands universitetssjukhus där han nu är överläkare i urologi.

Birgitta Fritzdotter – Birgitta är pensionerad VA-chef och projektledare för vattenfrågor i Umeå. Hon är författare till “Vattenspeglingar”- en bok om Umeå stads vattenhistoria. Birgitta är deltidsboende på Holmön, starkt engagerad i öns kultur sedan drygt 40 år och kyrkvärd där.

Birgitte Grönlund – Birgitte är aktiv släktforskare sedan många år tillbaka och håller både kurser och föredrag i ämnet. Hon har även skrivit flera byaböcker, bla om Åbyn Brännfors och om Renholmen. På senare år har hon ägnat mycket tid åt Ytterstfors bruk och dess historia. 

Iréne Gustafsson – Iréne är kulturvetare som f.n. arbetar i projektet Demokratiska arkivet och med en pilotstudie om Skogens hus. Fick utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen Skogen 2018 för sitt arbete på Skogsmuseet i Lycksele.

Karin Holmgren – Karin är 1:e arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Hon har tidigare skrivit artiklar inom området folkrörelser och historia och publicerade nyligen en historik över Riksförbundet Hem och Samhälle. Karin har under de senaste fem åren fördjupat sig i teckningsläraren Maja Beskows efterlämnade arkiv vilket bland annat resulterat i ett flertal föredrag.

Elisabeth Iregren – Elisabeth har varit anställd som lärare och forskare i osteologi (benkunskap) vid Lunds universitetHon har arbetat mycket med djurben från norrländska boplatser. Elisabeth har undersökt samiska ren- och björngravar. Hon har arbetat med samiska fynd i Norrbotten, Västerbotten och i Norge. Hon var en av projektledarna för det sk Sörsamiska projektet i Härjedalen.

Anita Kärrman – Anita är konstnär och pensionerad läkare i allmänmedicin. Hon är bosatt i Umeå och Pauträsk.

Pernilla Lindström – Pernilla arbetar som byggnadsantikvarie på Skellefteå museum och ansvarar för Västerbottens byggnadsvårdsportal Hålla Hus (www.hallahus.se). Hon har tidigare skrivit flera artiklar i ämnet norrländsk trädgårdshistoria samt byggnadsvård och har även varit krönikör på tidskriften Gård & Torp. 

Britta M Lundgren – Britta är tidigare medarbetare i Västerbottens museum 1983–2016 (antikvarie, redaktör, utställningschef och projektledare för Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi). För närvarande är hon sekreterare i Sällskapet Sune Jonssons vänner.

Agneta Lundström – Agneta var en av initiativtagarna till Umeå kvinnojour och författade tre böcker tillsammans med Gunilla Nordenfors utifrån jourens erfarenheter. Hon har arbetat som lärare och ”bråkfröken” från 1976-1997 och därefter som lärarutbildare och forskare med huvudintresset konflikthantering i skolan.

Ulf Lundström – Ulf är lokalhistoriker på Skellefteå museum och har skrivit ett antal lokalhistoriska böcker och artiklar om norra Västerbotten. Han är fil. dr. i nordiska språk med en avhandling om bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsk och Lövånger. Han jobbar just nu på en fortsättning om bebyggelsenamnen i Byske, Jörn och Skellefteå.

Eva Maaherra Lövheim – Eva är pol. mag i kulturgeografi och arbetar som trafikplanerare. Hon spelar folkmusik och är ordförande för Västerbottens Spelmansförbund som samlar drygt 200 medlemmar i länet. Hon är också en av de ansvariga för folkmusiklägret Burträskkursen där barn, ungdomar och vuxna samlas varje år för att lära sig spela folkmusik från länet.

Karin Nordberg – Karin har delat sitt yrkesliv mellan journalistiken och vetenskapen. Hon var med i umeåredaktionen av Radio Ellen från starten 1981 till 1989 då hon började sin bana som idéhistoriker vid Umeå universitet. 1998 doktorerade hon på en avhandling om radion: Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925-50. Hon har också skrivit om västerbottnisk radiohistoria i tidskriften Västerbotten nr 1, 1995.

Bo Nordenfors – Bo är pensionerad gymnasielärare och har släktforskat sedan 1999. Leder studiecirklar och medverkar i släktforskningstidningar, särskilt i Släkten, medlemsblad för Södra Västerbottens släktforskare.

Gunilla Nordenfors – Gunilla har arbetat som städerska, fritidsledare och journalist på Västerbottens folkblad i Umeå. 1979 var hon med och startade Kvinnojouren där hon varit aktiv i 40 år och även anställd under 15 år innan pension.

Kerstin Norlander – Kerstin är fil. dr i ekonomisk historia och pensionerad universitetslektor i genusvetenskap vid Umeå universitet.

Susanne Odell – Susanne är fil. mag i etnologi och arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Hon har tidigare arbetat i projekt med att bland annat transkribera Pehr Stenbergs levernesbeskrivning från 1700-talet och med dokumenteringen av 1990-talets hardcorescen i Umeå.

Siv Rehn – Siv är fil. dr i lärande, barnfödd i Nysätra församling. Hon har tidigare arbetat inom kriminalvården i Luleå och varit anställd som personalkonsulent inom Bodens garnison. Arbetar numera, sedan 20 år tillbaka, med mindre forskningsprojekt i egen regi.

Anton Rosendahl – Anton är en ung släktforskare från Skellefteå med intresse för lokalhistoria. År 2014 tilldelades han det Lokalhistoriska Ungdomsstipendiet från Forskarrum Nordanå. Anton är sekreterare i Skellefteå hembygdsförening och i Västerbottens norra fornminnesförening och bloggare på Rötter, Sveriges släktforskarförbunds hemsida (www.rotter.se). 

Åke Sandström – Åke är fil. dr i ämnet fornnordisk roddterminologi vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Han var och är också starkt engagerad vid uppbyggnaden och driften av Holmöns båtmuseum.

Kjell Sjöberg – Kjell är professor emeritus i viltekologi vid Institutionen för vilt, fisk, och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Intresset för nättingfiskets kulturhistoria väcktes genom studier av fiskätande fåglar i bland annat älvar i Västerbotten, där traditionellt fiske efter nätting fortfarande bedrivs.

Kerstin Thörn – Kerstin är ursprungligen från Helsingborg, sedan 1981 bosatt i Umeå och pensionerad universitetslektor i idéhistoria vid Umeå universitet.

Anne Wuolab – Anne är född och uppvuxen i en renskötarfamilj i Bálák, Nordland, Norge. Idag är Anne bosatt i Liksjoe (Lycksele) där hon undervisar barn i nordsamiska. Hon är utbildad journalist i Oslo, var NRK Urfolksredaktions första chef, var med och drog igång Bágo skribent- och författarförening på svensk sida samt har skrivit en samisk feelgoodroman, ”Ii sat summal” (2018).

Olof ÖstlundOlof arbetar som arkeolog och kulturmiljöantikvarie på Skellefteå museum sedan 2017. Han har varit yrkesverksam sedan 1996, många av de åren i Norrbotten för Norrbottens museum. Han har skrivit arkeologiska rapporter, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga artiklar och kåserier om lämningar från äldsta stenålder fram till 1900-talet.