Författare

1 inlägg
Catarina bor i Bromma och i Ratan, är utbildad i klassisk musik på Adolf Fredriks musikskola och på Eric Sahlströminstitutet i folkmusik och dans, sjunger och spelar flera instrument. Hon har Kandidatexamen från Konstfack och har arbetat sen tidigt åttiotal som teater- och bildpedagog och med muntligt berättande och tidsreseäventyr för barn. Under 1970-talet spelade hon i folkmusikgruppen Gnid och Drag i Umeå och besökte traditionsbärare i länet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Karin är författare och journalist, barnfödd i Lycksele. Hon har varit programchef på SVT i Umeå och gästprofessor i journalistik vid Umeå universitet. Hennes romaner ”Vajlett och Rut” och ”Roger och Rebecka” utspelar sig i en fiktiv by i Västerbottens inland i början av 1950-talet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Johanna flyttade till Tärnaby 1980 då hennes föräldrar fick tjänst i Pingstförsamlingen som pastorspar. Mellan 2006 och 2014 bodde Johanna i Kina och arbetade då med att utveckla kontaktnät mellan norra Kina och norra Sverige i samarbete med svenska Handelskammaren i Kina. När flyktingarna kom till Tärnaby var Johanna ställföreträdande platschef på flyktinganläggningen 2015–2016. Johanna är vice ordförande i Umeå Folkhögskolas styrelse.
Visa inlägg →
6 inlägg
Jörgen arbetar som arkivarie på Skellefteå museum och har under många år arbetat med arkivpedagogik för barn i Forskarrum Nordanå.
Visa inlägg →
1 inlägg
Lars Fredrik är docent i ekonomisk historia och verksam som lektor vid Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet.Han är anknuten till Enheten för demografi och åldrande forskning (CEDAR) vid Umeå universitet. Lars Fredriks forskning omfattar ekonomisk tillväxt, strukturomvandling, finansiella marknader, välfärd, migration och hälsa utifrån ett historiskt perspektiv.
Visa inlägg →
3 inlägg
Berit arbetar som arkeolog på Västerbottens museum sedan många år tillbaka. Hon har bland annat jobbat med projektet Skog och historia som pågick 1996–2002 och vars syfte var att genom inventering, utbildning och information fördjupa förståelsen kring de historiska spåren i skogsmarken.
Visa inlägg →
1 inlägg
Magnus är intendent vid Skogs- och samemuseet, Lycksele. Han är utbildad vid Umeå universitet, dåvarande Kulturvetarlinjen och har arbetat som antikvarie vid bland annat Jamtli, Östersund och Västernorrlands museum, Härnösand.
Visa inlägg →
1 inlägg
Adriana är master i Intersektionalitet. 2019 var hon projektledare för Repatrieringen i Lycksele.
Visa inlägg →
1 inlägg
Anki är utbildad museolog med inriktning etnologi. Anki har varit verksam på Olofsfors bruk och Västerbottens museum mellan 2002 och 2019. Hon har skrivit två böcker om tunnbröd: Brödkult i Västerbotten (2015) tillsammans med Sirpa Kärki och Tunnbrödet – en läcker historia (2019) tillsammans med Marcus Bodin, den senare utsedd till Årets Måltidslitteratur i Sverige i kategorin bröd.
Visa inlägg →
1 inlägg
Åsa är professor emerita i idéhistoria vid Umeå universitet. På Carlsson Bokförlag har hon bland annat utgivit Brottet, offret och förövaren (2005), Varm choklad och terapi (2013), Den liderliga häxan: Häxhammaren och de svenska häxprocesserna (2020) samt med maken Tommy Bergenheim Hjärnor och hjärtan: Lars Leksell - neurokirurgen, innovatören, humanisten (2021).
Visa inlägg →
1 inlägg
Kerstin började som nyhetsjournalist på Sveriges Radio i Umeå 1970. Från senare delen av 80-talet arbetade hon som kulturjournalist och producent fram till 2016. 2006 fick hon Stora radiopriset för Årets reportage och 2010 blev Kerstin hedersdoktor vid Umeå universitet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Lena är utbildad kulturvetare och arbetar som byggnadsantikvarie vid Västerbottens museum.
Visa inlägg →
1 inlägg
Anders är utbildad konstvetare och tidigare redaktör på Västerbottens museum samt för tidskriften Västerbotten som gavs ut fram till 2014.
Visa inlägg →
1 inlägg
Bengt är pensionerad kommuntjänsteman. Han är född och uppvuxen på Öhn i Umeälven. Livet på Öhn dominerades av Umeå Flottningsförenings verksamheter där fadern var anställd och sedan förvärvade och drev bogseringsrederi. Älven och flottning blev en naturlig del att leva på och av. Bengt har alltid haft ett intresse för historia, gärna lokal. Som pensionär har det funnits tid att lära av det samlade material Umeå Flottningsförening har vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten.
Visa inlägg →
1 inlägg
Maria är frilansande pressfotograf och filmfotograf samt mediearbetare sedan 40 år. Hon har varit fast anställd vid SVT i Umeå under större delen av sitt yrkesliv. Idag är Maria pensionär.
Visa inlägg →
1 inlägg
Siri arbetar som författare av både sakprosa och skönlitteratur. Inom skönlitteraturen skriver hon både dramatik för barn och vuxna, och romaner för barn och ungdom. Hon sjunger också och håller på med scenisk gestaltning. I år har hon bland annat lånat sin röst till Muminmamman i YLEs nordsamiska version av barn-TV-serien. Läs mer om henne på siribrochjohansen.no eller på norsk eller nordsamisk Wikipedia.
Visa inlägg →
1 inlägg
Olof (Olle) Carlsson (1889–1976) växte upp i Hössjö på den västerbottniska landsbygden. Han utbildade sig till lärare och kantor och fick tjänst i Ånäset. Där träffade han sin blivande hustru Gunhild, född Widmark, och kom att stanna där i hela sitt liv. Olof var förutom kantor och lärare ledare för kyrkokören, förestod sockenbiblioteket med mera. På 1960-talet skrev Olof ner sin levnadsberättelse som sträcker sig fram till 1925.
Visa inlägg →
1 inlägg
Kjell är professor emeritus vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.
Visa inlägg →
1 inlägg
Thomas är båtbyggare och bosatt i Umeå. I början av 1980-talet började han med båtbygge i Västerbotten. Båtarna, hantverket med dess enkla verktyg och skogen tilltalade honom - och gör så än. Eftersom Thomas inte kommer ur en båtbyggarsläkt har talrika besök hos båtbyggare över hela Norden varit avgörande för vad han kan idag. Båtbyggarskolan i Storebro hjälpte honom en bit på vägen.
Visa inlägg →
1 inlägg
Isa Edholm (1930–2021) arbetade som radioproducent vid Sveriges Radio i Umeå 1970-1997. 1985 fick hon tidningen VI:s reportagepris, 1992 Stora radiopriset och 2002 blev Isa hedersdoktor vid Umeå universitet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Kristina är vetenskapsjournalist med ett förflutet som arkeolog och museiintendent. Hon har skrivit flera fackböcker i historia däribland ”Vikingatidens Vagga”, ”Gamla Uppsala”, ”Årstafruns dolda dagböcker” och tillsammans med Dick Harrison ”Vikingaliv”. Hon har också varit programledare för dokumentärer på SVT, bland annat ”’Vikingarnas riken” och ”Sanningen om vikingar”.
Visa inlägg →
6 inlägg
Fredrik är senior professor vid Umeå Universitet samt ledamot av styrelsen för Kungl. Skytteanska Samfundet och Holmöns båtmuseum. 2009 till 2018 ledde Fredrik arbetet med utgivningen av 1700-talsprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Fredrik är redaktionsmedlem och ansvarig utgivare för Västerbotten förr & nu. Han skriver för närvarande en bok om västerbottenkonstnären Kjell Rosén.
Visa inlägg →
8 inlägg
Laila har en fil.kand. från Kulturvetarlinjen i Umeå. Hon har tidigare jobbat som arkeolog och kulturhistoriker men numera som skolbibliotekarie i Vilhelmina. Laila driver ett företag där hon bland annat ägnar sig åt muntligt berättande, folklig sång och guidade turer i kulturmiljöer. Hon har skrivit flera böcker och artiklar inom arkeologi och lokalhistoria och är även redaktör för Lappmarkens släkt- och bygdeforskares medlemstidning Tjocka släkten.
Visa inlägg →
2 inlägg
Martin är docent i ekonomisk historia och verksam som forskare vid Umeå universitet. Han är även biträdande redaktör för Forum navale (Sjöhistoriska samfundets tidskrift).
Visa inlägg →
2 inlägg
Tord är uppvuxen i Örnsköldsvik men bor numera i Stockholm och i Hemling nära Västerbottensgränsen. Han är pensionär som forskat i träkemi på KTH (tekn dr) och därefter arbetat som laboratorieföreståndare m.m. på Södertörns högskola. Tord är släkt- och hembygdsforskare som upptäckt djupa rötter i det inre av Finland. Han är styrelseledamot i föreningen Finnsam (Finnbygder i samverkan).
Visa inlägg →
1 inlägg
Madeleine är docent i Kulturgeografi och lektor vid Umeå universitet, hon forskar för närvarande om bärbranschen, nyanländas bostadssituation, och om de nya industrisatsningarna i Norrland.
Visa inlägg →
2 inlägg

Marianne är senior lektor (PhD) i Socialt arbete vid Umeå universitet. Parallellt har hon arbetat som forskningsledare inom Förbundet Norrbottens kommuner (FOUI) för personal som bedriver utvecklingsarbeten på den egna arbetsplatsen!

Visa inlägg →
1 inlägg

Åke är pensionerad bergsingenjör och har haft hela Norrland som ansvarsområde  med inriktning mot entreprenadsprängning. Åke är uppväxt i Innertavle och ägare av jordbruksfastighet där han drivit hästverksamhet under lång tid. Sedan 1972 är han delägare av gamla sågverkstomten vid Kas i Täfteåfjärden, tillsammans med Marianne Forsgärde.

Visa inlägg →
1 inlägg
Daniel är uppväxt i Skellefteå och har som folkmusiker intresserat sig för nya tolkningar av den västerbottniska låtskatten, bland annat i duon ”Pettersson & Fredriksson”. Daniel disputerade i etnologi vid Umeå universitet 2018, och arbetar nu på Högskolan Dalarnas utbildning i Ljud- och musikproduktion. Han intresserar sig akademiskt och konstnärligt för kulturpolitik, folkmusik och metal, men också audiovisuellt berättande, bland annat i föreställningarna ”Så gick det en tid och åter en tid”, ”The White Shawl” och ”Getaren” som alla är baserade på muntligt traderade berättelser från Västerbotten.
Visa inlägg →
1 inlägg
Bengt föddes i Umeå men växte upp i Örnsköldsvik. Han studerade medicin i Tyskland och Umeå. 1988 disputerade han vid institutionen för cell och molekylärbiologi vid Umeå universitet. Sedan 1991 har han varit verksam som läkare vid Norrlands universitetssjukhus där han nu är överläkare i urologi.
Visa inlägg →
1 inlägg
Birgitta är pensionerad VA-chef och projektledare för vattenfrågor i Umeå. Hon är författare till ”Vattenspeglingar”- en bok om Umeå stads vattenhistoria. Birgitta är deltidsboende på Holmön, starkt engagerad i öns kultur sedan drygt 40 år och kyrkvärd där.
Visa inlägg →
1 inlägg
Görel är docent i rättsvetenskap och verksam vid juridiska institutionen, Umeå universitet. Hon forskar och undervisar i rättshistoria och om brottsoffers rättigheter, både i ett rättshistoriskt och nutida perspektiv, med ett särskilt fokus på offer för hatbrott.
Visa inlägg →
1 inlägg
Birgitte är aktiv släktforskare sedan många år tillbaka och håller både kurser och föredrag i ämnet. Hon har även skrivit flera byaböcker, bla om Åbyn Brännfors och om Renholmen. På senare år har hon ägnat mycket tid åt Ytterstfors bruk och dess historia.
Visa inlägg →
1 inlägg
Mattias är journalist och arbetade under många år som reporter och redaktör på tidningen Dagens Medicin, men han har även varit frilansjournalist, och arbetat som presschef vid Umeå universitet. För närvarande är han presskommunikatör vid Umeå kommun där han framför att ger stöd till kommunstyrelse och kommunfullmäktige, men också deltar i olika samarbetsprojekt som Umeå 400 år, Gourmand & Hallbar Awards och Rally VM.
Visa inlägg →
1 inlägg
Iréne är kulturvetare som f.n. arbetar i projektet Demokratiska arkivet och med en pilotstudie om Skogens hus. Fick utmärkelsen Guldkvisten av Föreningen Skogen 2018 för sitt arbete på Skogsmuseet i Lycksele.
Visa inlägg →
1 inlägg
Nils är docent i kulturgeografi med speciellt intresse för Norrlands historia. Han har tidigare varit verksam vid Kulturgeografiska institutionen och Demografiska databasen vid Umeå universitet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Erling är statistiker verksam vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå universitet. En viktig del av arbetet är analys av historiska data från digitaliserade kyrkböcker och moderna befolkningsregister som tillgängliggörs av Demografiska databasen vid CEDAR.
Visa inlägg →
1 inlägg
Charlotta är docent i kulturgeografi och lektor vid Umeå universitet. Hennes forskning handlar främst om internationell migration och hur mindre platser påverkas av migration, med särskilt fokus på thailändska bärplockare och bärindustrin.
Visa inlägg →
2 inlägg
Therese är fil mag i arkeologi och verksam som arkeolog sedan 2007. Hon är arkeolog på Skellefteå Museum sedan 2019. Therese är specialiserad inom samisk arkeologi och hällbilder i norra Skandinavien.
Visa inlägg →
1 inlägg
Fanny arbetar som universitetslektor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen, Umeå universitet. Hon forskar och undervisar i folkrätt och om brottsoffers rättigheter i nationell och internationell rätt, med särskilt fokus på offer för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.
Visa inlägg →
1 inlägg
Bondpojke, skogsarbetare, realexamen som privatist via Hermodsstudier, Nya gymnasiet i Lycksele, färdig mellanstadielärare 1972. Lärare i Gunnarn och inom Lycksele kommun. Drev natur- och kulturskola 1996 – 1999. Naturfotograf, kommunpolitiker, byutvecklare, författare, frilansar och har gett ut sex böcker: Hellhole on Earth i min fars namn 2003, Norrbäck en by i Stöttingfjällsland 2011, Ett brott i skogen 2012, Om hela Sverige skall leva 2014, Jägar och naturupplevelser från Stöttingfjällsland till Kanadas vildmark 2021, Evolutionen – enkelhetens genialitet 2022. Har läst biologi och skogsskötsel. Bor i Norrbäck på min fädernegård där jag arbetat i skogen efter min pensionering vid sidan av skrivandet och fotograferandet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Karin är 1:e arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Hon har tidigare skrivit artiklar inom området folkrörelser och historia och publicerade nyligen en historik över Riksförbundet Hem och Samhälle. Karin har under de senaste fem åren fördjupat sig i teckningsläraren Maja Beskows efterlämnade arkiv vilket bland annat resulterat i ett flertal föredrag.
Visa inlägg →
2 inlägg
Kaarina kommer från Tavastland i sydvästra Finland och har en utbildning i journalistik vid Tammerfors Universitet. Hon har arbetat som finsk reporter vid Radio Östergötland och Radio Västerbotten mellan 1980-2011. Kaarina är intresserad av historia och arbetar som guide i Umeå med omnejd.
Visa inlägg →
1 inlägg
Lars är gammal umebo och uppvuxen på Västerhiske. Han arbetade som lärare i franska och engelska i Stockholm och Umeå mellan 1974 och 1980 och därefter som lektor i engelska och studierektor vid Institutionen för Språkstudier, Umeå universitet fram till pensionen 2015. Han sköter nu modellutställningen tillsammans med sin syster Margareta Hübinette, arbetar som översättare och språkgranskare och spelar 60/70-talsmusik i bandet Jukebox.
Visa inlägg →
2 inlägg

Rolf arbetar som universitetslektor vid den statsvetenskapliga institutionen och är knuten till CERUM, Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet. Han är författare till Umeå stads historia, 1950–2010, som utkom 2016, samt medlem i redaktionsgruppen för Västerbotten förr & nu.

Visa inlägg →
1 inlägg
Elisabeth har varit anställd som lärare och forskare i osteologi (benkunskap) vid Lunds universitet. Hon har arbetat mycket med djurben från norrländska boplatser. Elisabeth har undersökt samiska ren- och björngravar. Hon har arbetat med samiska fynd i Norrbotten, Västerbotten och i Norge. Hon var en av projektledarna för det sk Sörsamiska projektet i Härjedalen.
Visa inlägg →
1 inlägg
Mattias är född och uppvuxen i Piteå, men har bott i Umeå sedan universitetsstudierna inleddes 2003. Han har en bakgrund som gymnasielärare i historia och religionskunskap, men arbetar idag som museipedagog på Västerbottens museum.
Visa inlägg →
1 inlägg
Bengt-Åke är kulturgeograf och arkeolog. Han arbetade 1995–2004 som tjänsteman på Stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeledens dalgång.
Visa inlägg →
1 inlägg
Hans är fil.dr i ekonomisk historia och lektor vid enheten för ekonomisk historia vid Umeå universitet. Hans forskning berör bland annat jordbrukspolitik, äganderelationer och integration i Öst- och Centraleuropa under nittonhundratalet. I ett pågående projekt studeras den svenska ekonomiska underrättelseverksamheten i Öst under det kalla kriget.
Visa inlägg →
2 inlägg
Hans är docent vid Umeå universitet, har arbetat och forskat inom barnneurologi vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå och som barnhälsovårdsöverläkare i Västerbotten. Under senare år har hans fokus framför allt legat på medicinhistoria. 2014 utgav Hans, tillsammans med Ragnar Jonsell och Lars Oreland, Om barns sjukdomar i början av 1800-talet. Professor Pehr Afzelius föreläsningar Morbi infantum med kommentarer.
Visa inlägg →
1 inlägg
Rolf är gift med Eva Källman, systerdotter till Vera Frisén. Han har varit yrkesverksam inom kulturarvsområdet och har i olika roller under många år arbetat med digitaliseringsfrågor.
Visa inlägg →
1 inlägg
Eva är född och uppvuxen i Stockholm. Hon är dotter till Vera Friséns syster Hjördis.
Visa inlägg →
1 inlägg
Anita är konstnär och pensionerad läkare i allmänmedicin. Hon är bosatt i Umeå och Pauträsk.
Visa inlägg →
1 inlägg
Rolf är etnograf och etnolog och har skrivit en lång rad böcker och artiklar om Lappland och Arktis. Han har särskilt intresserat sig för livet i södra Lappland under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. I sex volymer som gavs ut 2012 till 2016 och i en sammanfattning av dessa som kom ut 2020, har författaren sammanfattat det väsentliga kring nybyggarnas liv.
Visa inlägg →
1 inlägg
Leif är professor emeritus i naturgeografi och växtekologi. Han arbetar fortfarande med forskning, som berör vegetations- och klimatförändringar i fjäll- och fjällnära områden. Leif har gjort banbrytande upptäckter när det gäller trädens invandring efter den senaste istiden. Dessutom har han visat hur de senaste 100 årens klimatförbättring påverkat fjällens natur, särskilt trädgränserna. I sistnämnda sammanhang har han lagt grunden till ett storskaligt övervakningsprogram.
Visa inlägg →
1 inlägg
Elin Anna är journalist och författare och debuterade i januari 2020 med boken Herrarna satte oss hit. 1 september 2020 kom den samiska utgåvan Hearrát dat bidje min som både är en översättning och en utgivning av de samiska originalintervjuerna. Elin Anna Labba bor i Jåhkåmåhkke, Jokkmokk, och arbetar också med litteratur på det samiska författarcentret Tjállegoahte.
Visa inlägg →
1 inlägg
Göran är arkivarie vid avdelningen för arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek. Han arbetar framför allt med personarkiv efter norrländska kulturpersoner.
Visa inlägg →
1 inlägg
Ingrid är redaktör och författare - nu senast till Barbro Westerholms memoarbok Om att aldrig ge upp (Bazar förlag 2021). Hon har arbetat i olika befattningar på SvD, Sveriges radios eko- och samhällsredaktioner, Upsala Nya Tidning och SPF Seniorernas medlemstidning Veteranen (nu Senioren). Tillsammans med sin syster Susanna Rosén har hon skrivit boken Två systrar om sin morfar. Gustav Rosén - tidningsman - riksdagsman - statsråd - landshövding - odlare (Beijbom books 2016).
Visa inlägg →
8 inlägg
Pernilla arbetar som byggnadsantikvarie på Skellefteå museum och ansvarar för Västerbottens byggnadsvårdsportal Hålla Hus (www.hallahus.se). Hon har tidigare skrivit flera artiklar i ämnet norrländsk trädgårdshistoria samt byggnadsvård och har även varit krönikör på tidskriften Gård & Torp.
Visa inlägg →
1 inlägg
Britta är tidigare medarbetare i Västerbottens museum 1983–2016 (antikvarie, redaktör, utställningschef och projektledare för Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi). För närvarande är hon sekreterare i Sällskapet Sune Jonssons vänner.
Visa inlägg →
1 inlägg
Agneta var en av initiativtagarna till Umeå kvinnojour och författade tre böcker tillsammans med Gunilla Nordenfors utifrån jourens erfarenheter. Hon har arbetat som lärare och ”bråkfröken” från 1976–1997 och därefter som lärarutbildare och forskare med huvudintresset konflikthantering i skolan.
Visa inlägg →
1 inlägg
Ulf är lokalhistoriker på Skellefteå museum och har skrivit ett antal lokalhistoriska böcker och artiklar om norra Västerbotten. Han är fil. dr. i nordiska språk med en avhandling om bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsk och Lövånger. Han jobbar just nu på en fortsättning om bebyggelsenamnen i Byske, Jörn och Skellefteå.
Visa inlägg →
1 inlägg
Eva är chef vid Skogs- och samemuseet i Lycksele. Hon har tidigare arbetat som skolledare och är legitimerad lärare i geografi och samhällskunskap. Kulturgeografi, lokalhistoria och sociologi är ämnen som Eva särskilt intresserar sig för.
Visa inlägg →
1 inlägg
Eva är pol. mag i kulturgeografi och arbetar som trafikplanerare. Hon spelar folkmusik och är ordförande för Västerbottens Spelmansförbund som samlar drygt 200 medlemmar i länet. Hon är också en av de ansvariga för folkmusiklägret Burträskkursen där barn, ungdomar och vuxna samlas varje år för att lära sig spela folkmusik från länet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Agneta har under åren 1994, 2000–2008 samt 2011 frilansat för lokaltidningar, övriga tidningar och tidskrifter bland annat Västerbottningen, Västerbottens Folkblad, Västerbottens-Kuriren, Kyrkans Tidning, UNC (sodralappland.nu) och UNC:s webbsida med ett 150-tal artiklar. Hon har en 10 poängs journalistkurs för lokalreportrar från Stockholms universitet 2002.
Visa inlägg →
1 inlägg
Lars ärfödd och uppvuxen i Tärnaby. Han är utbildad och har varit yrkesverksam som lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen vid högstadiet där. Lars har ett starkt intresse för historia och har även arbetat som intervjuare och inom fornminnesinventering i vår fjällvärld. Sedan uppväxten är Lars verksam som samisk kulturarbetare och berättare. Numera är han verksamhetsutvecklare vid Medborgarskolan Nord. Fjällen är och förblir det som för evigt är hemma för Lars.
Visa inlägg →
1 inlägg
Karin har delat sitt yrkesliv mellan journalistiken och vetenskapen. Hon var med i umeåredaktionen av Radio Ellen från starten 1981 till 1989 då hon började sin bana som idéhistoriker vid Umeå universitet. 1998 doktorerade hon på en avhandling om radion: Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1925-50. Hon har också skrivit om västerbottnisk radiohistoria i tidskriften Västerbotten nr 1, 1995.
Visa inlägg →
1 inlägg
Bo är pensionerad gymnasielärare och har släktforskat sedan 1999. Leder studiecirklar och medverkar i släktforskningstidningar, särskilt i Släkten, medlemsblad för Södra Västerbottens släktforskare.
Visa inlägg →
1 inlägg
Gunilla har arbetat som städerska, fritidsledare och journalist på Västerbottens folkblad i Umeå. 1979 var hon med och startade Kvinnojouren där hon varit aktiv i 40 år och även anställd under 15 år innan pension.
Visa inlägg →
1 inlägg
Kerstin är fil. dr i ekonomisk historia och pensionerad universitetslektor i genusvetenskap vid Umeå universitet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Lisa är fjällekolog och fil.dr. i biologi med klimatrelaterade förändringar av den alpina trädgränsen i Skanderna som forskningsämne och med kol 14-datering av fjällens urgamla granar som en viktig och spännande del i forskningen. Hon arbetar huvudsakligen som frilansande fjällekolog, naturfotograf och författare och åtar sig bland annat foto- och konsultuppdrag, guidningar och föredrag.
Visa inlägg →
3 inlägg
Susanne är fil. mag i etnologi och arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Hon har tidigare arbetat i projekt med att bland annat transkribera Pehr Stenbergs levernesbeskrivning från 1700-talet och med dokumenteringen av 1990-talets hardcorescen i Umeå.
Visa inlägg →
1 inlägg
Fredrik är verksam som lektor och föreståndare vid Enheten för Ekonomisk historia, Umeå universitet. Fredriks forskning omfattar järnbruk, köpsågverk, energi och utbildning i ett historiskt perspektiv. Han är också aktiv i frågor som rör regionala och nationella arkiv, utifrån sitt ordförandeskap i styrelsen för Företagsarkivet i Westerbotten.
Visa inlägg →
3 inlägg
Marcus är kanske mest känd för sina spökvandringar och boken "Hemsökta Umeå." Han hörs även flitigt i etern med bland annat serien "Mord i Västerbotten". Marcus är född i Grundsunda, men har återvänt till Umeå varifrån släkten kommer.
Visa inlägg →
3 inlägg
Olof arbetar som arkeolog och kulturmiljöantikvarie på Skellefteå museum sedan 2017. Han har varit yrkesverksam sedan 1996, många av de åren i Norrbotten för Norrbottens museum. Han har skrivit arkeologiska rapporter, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga artiklar och kåserier om lämningar från äldsta stenålder fram till 1900-talet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Maria Persson är grafisk formgivare och illustratör i egna företaget Plokk i Umeå. Hon är född i Tvärålund 1962 och utbildad vid Sunderby folkhögskolas konstlinje och Konstfack i Stockholm. Sedan 2016 driver hon projektet ”Dagens dam”, med ett kvinnohistoriskt porträtt om dagen.
Visa inlägg →
4 inlägg
Daniel bor i Umeå och har försörjt sig som frilansande musiker och pedagog på Nyckelharpa sedan slutet på 90-talet. Han är utbildad på Eric Sahlströminstitutet och Malungs folkhögskola. Under hela sitt yrkesverksamma liv som folkmusiker har Daniel jobbat med att levandegöra arkivmaterial och sprida den traditionella musiken och kulturen både internationellt och lokalt. Sedan 2017 använder han Facebookartistsidan ”Daniel Pettersson-Spelman” för att sprida kunskap om den traditionella musiken och Nyckelharpan.
Daniel har även en magisterexamen i religionsvetenskap och jobbar med olika projekt i rollen som religionsvetare.
Visa inlägg →
1 inlägg
Thomas är docent i ekonomisk historia och verksam som lektor vid Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet. Thomas forskar dels om regionalpolitik, trafikpolitik och stigberoendeprocesser i den svenska och skandinaviska transportsektorn, dels om omvandlingsprocesser i den norrländska skogsindustrin med fokus på flexibel specialisering och samarbetsformer efter 1970.
Visa inlägg →
5 inlägg
Siv är fil. dr i lärande, barnfödd i Nysätra församling. Hon har tidigare arbetat inom kriminalvården i Luleå och varit anställd som personalkonsulent inom Bodens garnison. Arbetar numera, sedan 20 år tillbaka, med mindre forskningsprojekt i egen regi.
Visa inlägg →
1 inlägg
Susanna är biolog och arbetade under många år på Naturhistoriska riksmuseet. Sedan 1995 är hon trädgårdsjournalist och fotograf, främst för Allt om Trädgård. Susanna är även författare till 26 böcker. Senaste boken är Klimatsmart trädgård (Norstedts 2020). Tillsammans med sin syster Ingrid Kinne Lindgren har hon skrivit boken Två systrar om sin morfar. Gustav Rosén - tidningsman - riksdagsman - statsråd - landshövding - odlare (Beijbom books 2016).
Visa inlägg →
2 inlägg
Anton är en ung släktforskare från Skellefteå med intresse för lokalhistoria. År 2014 tilldelades han det Lokalhistoriska Ungdomsstipendiet från Forskarrum Nordanå. Anton är sekreterare i Skellefteå hembygdsförening och i Västerbottens norra fornminnesförening och bloggare på Rötter, Sveriges släktforskarförbunds hemsida (www.rotter.se).
Visa inlägg →
1 inlägg
Åke är fil. dr i ämnet fornnordisk roddterminologi vid institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Han var och är också starkt engagerad vid uppbyggnaden och driften av Holmöns båtmuseum.
Visa inlägg →
1 inlägg
Ann har en socionomexamen från Socialhögskolan i Umeå 1976 och en Master of Social Work vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet 1996. Hon har tidigare arbetat som LSS-handläggare vid Västerbottens läns landsting. Ann är utbildad stadsguide.
Visa inlägg →
1 inlägg
Kjell är professor emeritus i viltekologi vid Institutionen för vilt, fisk, och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Intresset för nättingfiskets kulturhistoria väcktes genom studier av fiskätande fåglar i bland annat älvar i Västerbotten, där traditionellt fiske efter nätting fortfarande bedrivs.
Visa inlägg →
1 inlägg
Rabbe är fil.dr. i Geologisk Historia samt naturgeograf. Han arbetade åren 1994–2008 som verkställande sekreterare i Stiftelsen Natur- och Kulturvårdsleden i Umeledens dalgång. Rabbe var dessförinnan bl. a. föreståndare för Center för Arktisk Kulturforskning (CAK) vid Umeå universitet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Britta är uppvuxen i den lilla byn Fredriksborg i Sorsele kommun. Numera boende i Rentjärnberg i Malå kommun. Hon är författare och journalist. Förutom romaner, novellsamlingar och dikter har hon även skrivit för scenen i form av revyer och pjäser. Boken ”Från fattigvård till sjukvård i Malå” tar upp vårdens utveckling. Hennes senaste roman ”Kvar” kom ut 2019 och handlingen utspelar sig i en by i närheten av Tjernobyl. Sedan ett år tillbaka arbetar hon deltid som journalist på Lokaltidningen.
Visa inlägg →
1 inlägg
Olof är sedan 2018 professor i samfunnsgeografi vid fakulteten før Samfunnsvitenskap, Nord universitet, Norge. Olof har tidigare varit verksam som lärare och forskare vid Umeå universitet. Olofs forskning fokuserar huvudsakligen samhällsplaneringens funktion och utveckling, skogens roll i samhällsplaneringen, markanvändning och markanvändningskonflikter, sedvanerätt och rennäring. I ett pågående projekt studeras samhällsplaneringens roll i det norska samhället med utgångspunkt i planeringens demokratiska legitimitet och deltagande.
Visa inlägg →
9 inlägg
Kerstin är ursprungligen från Helsingborg, sedan 1981 bosatt i Umeå och pensionerad universitetslektor i idéhistoria vid Umeå universitet.
Visa inlägg →
1 inlägg
Maine är etnolog och arbetar på Västerbottens museum som museipedagog.
Visa inlägg →
1 inlägg
Fredrik bor i Umeå och har jobbat 42 år som lärare i matematik, fysik och kemi. Parallellt med sitt lärarjobb har han producerat läromedel. Han är ansvarig utgivare av WebMath, en webbsida för att bistå elever. lärare och föräldrar i matematik. Mer info finns på .
Visa inlägg →
1 inlägg
Anne är född och uppvuxen i en renskötarfamilj i Bálák, Nordland, Norge. Idag är Anne bosatt i Liksjoe (Lycksele) där hon undervisar barn i nordsamiska. Hon är utbildad journalist i Oslo, var NRK Urfolksredaktions första chef, var med och drog igång Bágo skribent- och författarförening på svensk sida samt har skrivit en samisk feelgoodroman, ”Ii sat summal” (2018).
Visa inlägg →