Media

Introduktion till nättidskriften Västerbotten förr & nu

Paneldiskussion om nättidskriften som publiceringsforum i allmänhet och Västerbotten förr & nu i synnerhet.

Medverkande:

Presentation av den nya nättidskriften Västerbotten förr & nu