Migration

Renrajd. Foto i Skellefteå museums samlingar.

Under alla tider har människor kommit och gått till Västerbotten. En del har sökt sig hit på grund av arbete, som skogsfinnarna på 1500-talet och glasblåsarna på 1700-talet. Andra har slagit sig ned som nybyggare eller blivit tvångsförflyttade hit. Och några har sett sig tvingade att lämna sina hemländer på grund av krig och konflikter och därmed landat i Västerbotten. Men under temat migration finns också artiklar som sträcker sig ända ner till tiden då inlandsisen drog sig tillbaka och blottade vårt landskap.

Soldaterna som blev kvar

Krigsfångar och desertörer i Västerbotten och Norrland under Nordiska kriget 1700–1721 samt kriget 1808–1809   Vid såväl 1700- som 1800-talets krig påverkades antalet krigsfångar i

Läs hela artikeln