Om oss

Vilka är vi?

Under 2019 bildades en redaktionsgrupp med uppgift att fylla tomrummet efter tidskriften Västerbotten som las ner 2014 efter nästan 100 års utgivning. Vi ger nu ut en nätbaserad tidskrift som fått namnet Västerbotten förr & nu. Vår strävan är att få en sammansättning på redaktionsgruppen som är så bred som möjligt vad gäller var i länet man bor och verkar, ålder, kön, intressen och kompetenser.

Idag består redaktionsgruppen av

Fredrik Elgh, professor, Umeå universitet, ansvarig utgivare för nättidskriften Västerbotten förr & nu
Rolf Hugoson, forskare och lärare i statsvetenskap vid Umeå universitet
Mikael Jakobsson, antikvarie med samisk inriktning, Skogsmuseet, Lycksele
Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie, Skellefteå museum
Lars Mattsson, skribent, lärare och skolbibliotekarie, Tärnaby
Gunilla Nordlund, redaktör, Sveriges Radio, Umeå
Susanne Odell, arkivarie vid Folkrörelsearkivet, Umeå