Om oss

Vilka är vi?

Under 2019 bildades en redaktionsgrupp med uppgift att fylla tomrummet efter tidskriften Västerbotten som las ner 2014 efter nästan 100 års utgivning. Vi ger nu ut en nätbaserad tidskrift som fått namnet Västerbotten förr & nu. Vår strävan är att få en sammansättning på redaktionsgruppen som är så bred som möjligt vad gäller var i länet man bor och verkar, ålder, kön, intressen och kompetenser.

Idag består redaktionsgruppen av

Berit Andersson, arkeolog, Västerbottens museum, Umeå
Fredrik Elgh, senior professor, Umeå universitet, ansvarig utgivare för nättidskriften Västerbotten förr & nu
Rolf Hugoson, forskare och lärare i statsvetenskap vid Umeå universitet
Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie, Skellefteå museum
Eva Lundström, chef, Skogs- och samemuseet, Lycksele
Gunilla Nordlund, redaktör, Sveriges Radio, Umeå
Susanne Odell, arkivarie vid Folkrörelsearkivet, Umeå
Marcus Österström, författare, poddare och guide (hemsokta.nu), Umeå