Vill du publicera?

Välkommen till nättidskriften Västerbotten förr & nu

Vi i redaktionsgruppen för utgivning av nättidskriften Västerbotten förr & nu tar med glädje
emot texter som behandlar kultur, historia och kulturhistoria med anknytning till Västerbotten. Publiceringen sker primärt på nätet vilket gör att möjligheterna för publicering av text, bild, video, musik et c. är stora.

Vi vill publicera artiklar av god kvalitet för en bredare allmänhet. De bör ha en ungefärlig längd om 12 000 tecken. Dock är vi flexibla när det gäller längden så den diskuterar vi från fall till fall med författarna. Det går bra att skicka in material (text, bilder, ljud, video) under hela året. Artiklar som inte hunnit gå igenom hela produktions-, korrektur- och formgivningsprocessen innan 1 september kommer att kunna publiceras under nästkommande år.

 

Instruktion för författare

En artikel i Västerbotten förr & nu ska vara skriven med 12 pt. och 1,5 radavstånd. Dubbelslag, ej indrag, vid nytt stycke.

Riktmärket för en normalartikel är 12 000 tecken, inklusive blanksteg.

Kort referenslista i slutet av artikeln är att föredra framför noter/texthänvisning. Undantag kan göras i överenskommelse med redaktionen, då används i första hand parenteser.  

Bilder: Artikelförfattaren ansvarar för att ta fram och leverera förslag till bilder. Varje artikel ska ha en vinjettbild (gärna ytterligare någon/några bilder utöver detta). Artikelförfattaren ansvarar också för att kontrollera upphovsrätten till de bilder som föreslås till artikeln samt att de får publiceras på nätet/i tryck. Källa, fotograf och ev. bildtext ska tydligt anges tillsammans med filnamn sist i dokumentet (efter själva artikeln). 

Exempel:
Alt. 1: ”Ingegerd Levander på resa i Bryssel 1934. Fotograf okänd. Folkrörelsearkivet i Västerbotten”.
Alt. 2: ”Rådhustorget i Umeå, 1950. Fotograf: Bertil EkholtzVästerbottens museum”.
Alt. 3: ”Förslag på utrustning i kojan som anges i en instruktion för kockor. Ur Skogsmuseet i Lyckseles arkiv”.  

Bildernas placering i texten markeras enligt följande i texten: Skriv in ”bild”, följt av filnamnet på önskad plats i texten inom klammerparentes: 
Ex:  [bild: ekholtz.tiff]  

Färdig artikel skickas elektroniskt till kontaktpersonen inkl. bilder samt en författarpresentation på upp till ca 50 ord.

Västerbotten förr & nu har inte möjlighet att betala arvode till artikelförfattaren.

 

För kontakt med redaktionskommittén