Vill du publicera?

Välkommen till nättidskriften Västerbotten förr & nu

Vi i redaktionsgruppen för utgivning av nättidskriften Västerbotten förr & nu tar med glädje
emot texter som behandlar kultur, historia och kulturhistoria med anknytning till Västerbotten. Publiceringen sker primärt på nätet vilket gör att möjligheterna för publicering av text, bild, video, musik et c. är stora.

Vi vill publicera artiklar av god kvalitet för en bredare allmänhet. De bör ha en ungefärlig längd om 12 000 tecken. Dock är vi flexibla när det gäller längden så den diskuterar vi från fall till fall med författarna. Det går bra att skicka in material (text, bilder, ljud, video) under hela året. Artiklar som inte hunnit gå igenom hela produktions-, korrektur- och formgivningsprocessen innan 1 september kommer att kunna publiceras under nästkommande år.

 

Instruktion för författare

En artikel i Västerbotten förr & nu ska vara skriven med 12 pt. och 1,5 radavstånd. Dubbelslag, ej indrag, vid nytt stycke.

Riktmärket för en normalartikel är 12 000 tecken, inklusive blanksteg. Vid överenskommelse om att artikeln ska vara längre eller kortare än detta, görs detta i första hand genom att antalet tecken fördubblas eller halveras för att passa i den mall som används för att ta fram en årsbok i pdf-format i slutet av det aktuella publiceringsåret.

Kort referenslista i slutet av artikeln är att föredra framför noter. Undantag kan göras i överenskommelse med redaktionen, men fotnoter används då sparsamt och samlas i slutet av artikeln.

Bilder: Artikelförfattaren ansvarar för att kontrollera upphovsrätten till de bilder som föreslås till artikeln och att de får publiceras på nätet/i tryck. Källa och ev. bildtext ska tydligt anges tillsammans med filnamn sist i dokumentet (efter själva artikeln).

Exempel:
IngegerdLevander.tiff, källa: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Bildtext: ”Ingegerd Levander på resa i Bryssel 1934”.

Om bilderna ska placeras på särskilda ställen i texten/i höjd med visst stycke etc. markeras detta enligt följande [bild: filnamn] på den platsen i texten.

Exempel:
[bild: IngegerdLevander.tiff]

Västerbotten förr & nu har inte möjlighet att betala arvode till artikelförfattaren.

Färdig artikel skickas elektroniskt till kontaktpersonen inkl. bilder.

För kontakt med redaktionskommittén