Skogen

Västerbotten är ett skogslandskap. Under årtusenden har människan använt de resurser som skogen har att bjuda på, till byggnader och redskap, till ved för att laga mat och för att hålla sig varm. Detta har lämnat en mängd olika spår, till exempel i form av flottningslämningar efter älvarna eller samernas barktäkter, likväl som berättelser och minnen om allt från skogsarbete till den samiska duodjin. Det är lätt att tro att skogen alltid sett ut precis som den gör just nu men skogen är långt ifrån statisk. Under temat Skogen får du lära dig mer om denna föränderlighet, från istid till industrialisering.

Vad man kan hitta i skogen

Under åren 1997 – 2007 bedrevs det rikstäckande projektet ”Skog & Historia” i Västerbottens län. Projektet hade flera syften. Det första var att kartlägga skogens

Läs hela artikeln

Historier om vittra

Förr i tiden var det självklart för många att det fanns olika slags övernaturliga väsen. Man delade in dem i kategorier som exempelvis gengångare, utbölingar,

Läs hela artikeln