Västerbottnisk kvinnohistoria

Foto i privat ägo. Folkskolelärarinneseminariet i Umeå på 1910-talet.

Den kvinnliga rösträttsrörelsen för exakt hundra år sedan ligger till grund för det kvinnohistoriska temat. Här ryms många berättelser om kvinnor som brutit ny mark och utmärkt sig på andra sätt genom tiderna i Västerbotten.